ULTRABOOM

Logistyka budowlana

Wynajem i serwis urządzeń budowlanych
Siemiechów 1, 33-181 Siemiechów

#
Logo

ULTRABOOM – Logistyka Budowlana to Polska firma. Jest znanym i cenionym partnerem.
Zaufały nam przedsiębiorstwa nie tylko krajowe, ale i zagraniczne. Zaopatrujemy w maszyny budowlane budowy obiektów energetycznych, chemicznych, rafineryjnych, sportowych oraz wielu innych. Jesteśmy firmą, która jest bardzo doświadczona, ponieważ parę lat nasz cały zespół pracował w zagranicznej dużej firmie o takim samym profilu.

Kontakt

Siemiechów 1
33-181 Siemiechów
woj. małopolskie
Polska

  • NIP: PL9930046515
  • REGON: 851639482
  • Bank Spółdzielczy w Bieczu
  • IBAN: PL 79 8627 0001 2023 9003 1414 0001
  • SWIFT-BIC: POLUPLPR

„Termomodernizacja budynku, modernizacja oświetlenia oraz zastosowanie nowych systemów zasilania sposobem na zwiększenie efektywności energetycznej w firmie ULTRABOOM”.

#

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 4: Regionalna polityka energetyczna

Działanie: 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent projektu: ULTRABOOM Logistyka Budowlana Ryszard Gryzło
Siemiechów 1, 33-181 Siemiechów

Cele projektu:

Projekt ma na celu wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku biurowo - magazynowego firmy ULTRABOOM Logistyka Budowlana. W ramach termomodernizacji wykonane będą prace na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Prace będą polegały również na instalacji centralnego ogrzewania (C.O.), wymianie oświetlenia oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wyniki projektu:

W wyniku realizacji projektu zwiększy się oszczędność energii cieplnej oraz produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Natomiast zmniejszy się zapotrzebowanie na energię końcową oraz emisja gazów cieplarnianych.

Nr Projektu: RPMP.04.02.00-12-0210/18

Koszty całkowite: 440 144,00 zł.

Dofinansowanie: 284 321,30 zł.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 11 lipiec 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu: 11 lipiec 2022 r.